Inderøyprofil

1756 Inderøy kommunes budsjett og økonomiplan 2012-2015.

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan for 2012-2015 ble behandlet i møte onsdag 30. november.

Budsjettforslaget med utskrift av sakens behandling er utlagt på Inderøy kommunes hjemmesides og i kommunens servicetorg.

Vedlegg til budsjettforslaget:

Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven

Formannskapets innstilling Budsjett 2012

 

 
Kommunestyret behandler budsjettet i møte 14 desember.

 

Skjema