A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lag og foreninger

2000 kr i støtte ved nyregistrering

På Inderøy kommune sin hjemmeside har ca 240 lag og foreninger vært registrert. De aller fleste av disse, er lag og foreninger som ble overflyttet fra de gamle hjemmesidene til Inderøy kommune. I mange tilfeller var dessverre informasjonen til ulike lag og foreninger utdatert, og det var derfor nødvendig å ta en grundig opprydding i databasen

vinnere av konkurranse for lag og foreninger 1 medium[ 1]ny

 

 

 

 

 

 

 

Alle lag og foreninger som ikke har foretatt en nyregistrering, eller oppdatering av kontaktinformasjon etter 01.01.2012, må registrere seg på nytt. De lag og foreninger som registrerer seg innen søndag 13.mai er med i trekningen om et kommunalt tilskudd på kr. 2000,-  (2 vinnere á kr 2000,-).

Når man registrerer seg på nytt i den nye hjemmesideløsningen, kan hvert enkelt lag ha muligheten til selv å redigere kontaktinformasjon, samt legge inn aktiviteter/arrangement i aktivitetskalenderen som er godt profilert på hjemmesida til kommunen. Dette forutsetter at man registrerer seg med en e-postadresse slik at man kan få tilsendt et passord for pålogging. De lag og foreninger som ikke registrerer seg med e-postadresse, må kontakte kommunen når kontaktinformasjon skal oppdateres, samt når det skal registreres aktiviteter i arrangementskalenderen.

Det oppfordres til at alle lag og foreninger som har mulighet til det registrerer seg med e-postadresse. Privat e-postadresse til kontaktperson går greit, men det anbefales at man oppretter en e-postadresse for laget/foreningen f.eks. inderoyfotoklubb@hotmail.no Det finnes mange muligheter for opprettelse av gratis e-postadresse.

Gjør følgende:

1. Gå inn på www.inderoy.kommune.no

 2. Klikk på Lag/foreninger (se under)

Lag og foreninger

 

 

3. Klikk deretter på melde inn din forening her (se under).

Innmelding lag og foreninger

 

 

4. Du kommer da til dette skjermbildet (se under) og fyller inn den kontaktinformasjonen som er etterspurt. Merk at vi anbefaler at laget registrerer seg med en e-postadresse selv om dette ikke er merket med rød stjerne. Trykk send!

Registrering

 

 

5. Informasjonen vil deretter bli registrert manuelt her på kommunen.

6. I de tilfeller e-postadresse er oppgitt, vil passord og påloggingsinformasjon bli sendt til denne adressen.

7. Ved mottatt påloggingsinformasjon, vil kontaktpersonen for laget ha mulighet til selv å redigere kontaktinformasjon, samt legge inn arrangement i aktivitetskalenderen.

Ved spørsmål, ta kontakt med redaksjon@inderoy.kommune.no

Skjema