A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

28.10 trådte det i kraft noen nye nasjonale tiltak for smittevern

De nye restriksjonene handler om begrensinger for besøk i private hjem, og for sosiale sammenkomster og arrangement av privat art. I tillegg gjelder det at vi skal være sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Se helsenorge.no for oppdatert oversikt.

Skulle det komme et lokalt utbrudd i kommunen, vil det komme ny informasjon om eventuelle lokale restriksjoner ut over de nasjonale som kom nå, slik vi kan se i Bergen og Oslo. Da vil dette bli informert om på kommunens hjemmeside.

Inntil videre gjelder det å holde avstand, hold deg hjemme hvis du er syk, og husk god håndhygiene.

Skjema