A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Markering Muustrøparken_VII

Markering i Muustrøparken 7. september

Avslutning av vennskapsuka 2018

Kommunepsykolog Nina Hermann

Møte for foresatte med elever i 1. klasse i Inderøy

Mandag 20. august inviterte rådmannen til et møte i AKSET for alle foresatte med elever i 1. klasse i Inderøy.

Skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss

Fylkestinget vedtok den 25. april 2018 Retningslinjer for skoleskyss i sak 67/15.

Overordna leseplan _bilde

Overordna leseplan for Inderøy kommune er ferdigstilt

Planen gjelder for barn og ungdom i alderen 0 – 16 år; barnehagene, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2016-2017

Rådmannen har, i møte for hovedutvalg Folk 05.09, lagt fram Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2016-2017.

 

Retningslinjer for utsatt og fremskutt skolestart i Inderøy kommune

Her finnes retningslinjer samt søknadsskjema for utsatt og fremskutt skolestart.

MOT-sangen utført av elever fra 6

Sammen for et positivt skolemiljø

Vi inviterer til markering i Muustrøparken fredag 8. september. Tradisjonen tro samles elever fra 6. trinn og oppover, fra alle skolene i Inderøy, til en felles markering mot mobbing og for et trygt og godt skolemiljø i forbindelse med Vennskapsuka.

Dialogmøte oppvekst 03.04.17

Dialogmøte i AKSET 3.april

Ordfører og rådmann i Inderøy kommune inviterte til dialog vedrørende kvalitet i barnehagen og skolen i Inderøy mandag kveld.

Deltakere var ordfører, politikere i hovedutvalg FOLK, medlemmer i FAU/SU/IKFU og Ungdomsråd, rektorer, styrere, tillitsvalgte og administrasjonen i Inderøy kommune.

 

TEMA:

TILSTAND FOR BARNEHAGE OG SKOLE I INDERØY KOMMUNE

                                                                                                                  

Program:

 • Kulturelt innslag; Gullfisk-rockerne og Emilie Heggdal

 • Velkommen og innledning ved ordfører Ida Stuberg

 • Status for skole og barnehage i Inderøy ved assisterende rådmann Randi Tessem

  • Status etter vedtak om skoleutredning i september 2016

  • Barne- og elevtallsutvikling

  • Brukerundersøkelser; barnehage og skole

  • Resultat nasjonale prøver

  • Resultat for avgangselever

  • Rapport fra SSB om skolers bidrag til elevenes læring

  • Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015-2016

 

 • Ny revidert kvalitetsplan for oppvekst (skole og barnehage)

  • Satsingsområder

 • Kafé-dialog

  • Muligheter og utfordringer

 • Oppsummering ved leder i hovedutvalg FOLK Steinar Klev

Inderøyskolen i utvikling!

Torsdag den 8. februar gjennomførte lærerne i Inderøy fagøkter med bidragsytere fra Nord universitet. Lærerne var i tre grupper, hvorav ungdomsskolen var for seg. Økten baserte seg på ungdomstrinn i utvikling. Arve Torshaug snakket til ungdomsskolelærerne om: " Relasjonskompetanse som grunnleggende ferdighet" . ( Bilde nr. 1) For en del av lærene på små og mellomtrinnet ble leksjonen på engelsk, med Heidi Grosch som foreleser. Kreativitet i undervisningsmetodikk ble viet oppmerksomhet.( Bilde nr. 2) Den tredje gruppen av lærere fikk høre entusiastiske Edgar Alstad snakke om: " Regning som ferdighet i alle fag." Gruppen fikk også anledning til å prøve ut og erfare. ( Bilde nr. 3) Det ble ei god ettermiddagsøkt for lærerne i Inderøyskolen, som stadig er på jakt etter å bli bedre!