A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
fagdag bhg 30

Fagdag i Inderøybarnehagen

30.november gjennomførte Inderøybarnehagen fagdag for alle ansatte i kommunale og private barnehager.

Dagen ble avholdt på AKSET

 

Tema: Barnehagens leke- og læringsmiljø v/Astrid Manger

  • Fra rammeplan (til skolens læreplan)

  • Rammeplan som verktøy i daglig pedagogisk arbeid (inne og ute) i barnehagens leke- og læringsrom

  • Tilrettelegging av ulike TEMA i barnehagens rom, med utgangspunkt i de ulike FAGOMRÅDENE

  • Fra FAGOMRÅDENE i barnehagens rammeplan til FAGENE i skolens læreplan

En interessant dag hvor barnehagepersonalet fikk reflektert over vår kvalitetsplan for barnehage og grunnskolen, fra ord til praksis.

Kommunedelplan oppvekst 2015 - 2020

Kommunedelplan oppvekst

Kommunedelplan oppvekst 2015 - 2020 ble vedtatt 02.06.2015.

Stengt

Sommerstengt i kommunale barnehager

Kommunale barnehager holder stengt i uke 27, 28, 29 og 30, dette i henhold til vedtak i Kommunestyret 11.12.2015 (sak 65/2015).

Fagdag for styrerne i Inderøybarnehagen 22.03.18

Fagdag for styrerne i Inderøybarnehagen

Torsdag 22.mars var styrerne i Inderøybarnehagen samlet til fagdag. Tema: En rammeplaninspirert kvalitetsplan. Arbeid med kvalitetsindikatorer. Med på laget hadde styrerne med seg utviklingsveileder Astrid Manger.

Nybygget

Tirsdag 27. september var det innvielsesfest i Sandvollan barnehage.

Først var det musikk ved Lurlåt, ordfører foretok den offisielle åpningen, barna i barnehagen sang og Vicace barnekor underholdt. 

Deretter var det omvisnig og servering av kaffe og kaker.

 

Nullmobbing_med tekst

Nullmobbing.no

Et nettsted med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Askim

Kvalitet i Inderøybarnehagen

Inderøy kommune skal prioritere å gjennomføre et utviklingsarbeid med fokus på kvalitet i Inderøybarnehagen.