A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad skole

Lyngstad skole - med visjon om å gi alle en gyllen mulighet - ligger vakkert plassert mellom gårder, skog og knauser på nordvestsiden av Inderøya. I gangavstand finner vi kaiområdet på Kjerknesvågen.

 

Kontaktinformajson:

Rektor/enhetsleder: Ann Kristin Gamlemshaug, 47 45 96 57

Ann.Kristin.Gamlemshaug@inderoy.kommune.no

 

Personalrom 74 60 08 55

SFO 40 44 89 10

Felles praktisering av regler for SFO

Det hersker en del uklarheter omkring praktisering av reglene for SFO. Det gjelder bl a de barn som har lav sats, deres muligheter til oppsamling av tid og ordninger knyttet til foresattes ulike turnuser. Vi håper å få en avklaring etter hvert.


Oppdatert: 07.12.2016
Kartleggingsprøver, illustrasjon

ENDRET SKOLEUKE

Samarbeidsutvalget ved Lyngstad skole og barnehage har gitt sine anbefalinger til organisering av leksehjelp samt timeplan for 2. og 3. klasse. Sammen med sentrale pålegg om leksetid og daglig fysisk aktivitet gjør dette at strukturen på skoleuken er endret.

Oppdatert: 20.09.2010
gymsal

ELEVENES SKOLEMILJØ

Informasjon om kap. 9A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø finnes i kolonnen til venstre under Lyngstad skole - Elevenes skolemiljø. Der finner du lenker til loven, artikler og klageskjema. Klikk bilde for å bli tatt direkte til siden.


Oppdatert: 20.09.2010