A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

GataMi

Gata Mi er en kanal kommunen er svært takknemlig for at kommunens innbyggere og besøkende benytter.

Vi ønsker at kanalen brukes til å melde inn saker som f.eks. om hull i veibanen, mangelfull brøyting eller strøing, manglende gatelys, eller øvrige saker innenfor vann, avløp og vei.

Klager på vintervedlikehold skal IKKE gjøres direkte til kommunens innleide kontraktører, men på "Gata mi" som både innleide kontraktører og kommunens ansvarlige leser.

Du kan også ta kontakt med servicetorget på tlf 74 12 42 00.
 

Ved akutte henvendelser om vei, vann og avløp utenom ordinær arbeidstid, ring teksnisk vakt 97 02 00 05.

Gata mi gir kommunen en mulighet til å gi tilbakemelding/behandle innmeldte saker, men slik behandling blir sjelden prioritert. Både kommunen og innleide kontraktører leser innspillene, og bruker heller ressursene på å iverksette tiltak når dette vurderes nødvendig.

 


Alle registrerte saker

År:

Uke 47 2022

Uke 46 2022

Uke 45 2022

Uke 44 2022

Skjema