A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Bilde kommunedelplan

Åpnet møte - Røra

Inderøy kommune har sendt kommunedelplan for ny E6 – delplan Røra og kommunedelplan for Røra 2018- 2030 ut til offisiell høring.

I den forbindelse arrangeres det åpent møte på Røra samfunnshus 4. september kl. 19.00.

Statens vegvesen vil orientere om de to alternative planforslagene på møtet.

Planen ligger på kommunens hjemmeside under kunngjøringer.

Skjema