A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
framsideårsplan[1]

Årsplan for 2020/2021

Årsplan for inneværende barnehageår finner du her.

Som vedlegg til årsplan har vi en progresjonsplan. Der beskrives arbeidet vårt med fagområdene avdelingsvis. Denne finner du her.

Årsplanen godkjennes av SU hver høst. Vi starter utarbeidingen av den ved oppstart av hvert barnehageår, da vi legger vekt på å bli kjent med barnegruppene før vi velger årets tema.

Skjema