A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøy ungdomsskole

Adjunkt - vikariat

Inderøy ungdomsskole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. AKSET kultur- og skolesamfunn er en samlokalisering av tre skoler og tre kulturvirksomheter, samlet i et nytt og innovativt bygg som ligger på Straumen i Inderøy kommune. Både Inderøy kommune og Trøndelag fylkeskommune er deleiere i AKSET kultur- og skolesamfunn. Skoledelen favner hele det 13-årige skoleløp, noe vi er først ute med i hele Norge. Visjon og målsetting vektlegger tett og gjennomgripende samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, og mellom skole og kultur i Inderøy kommune.

For vårhalvåret er følgende stilling ledig:

Id.nr. 658/18. Vikariat i 100% stilling som adjunkt

Vi legger særlig vekt på formell kompetanse i kunst og håndverk, norsk, engelsk mm.

Vikariatet er ledig fra 01.01.19  med varighet ut vårhalvåret.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til rektor Harald Einar Erichsen, tlf. 74124241/47302733.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som du finner her Søknadsskjema. Id.nr. må oppgis i søknaden. Søknader som ikke er påført id.nr. vil ikke bli registrert/vurdert.

Søknadsfrist: 17. desember 2018.

Tips en venn  Skriv ut