Advetsstake

Adventssamlinger.

6.klasse har ansvaret.

6.klasse gleder seg til å holde adventssamlingene på skolen i år.

Skjema