A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
AKSET kultur- og skolesamfunn

Om AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn sto ferdig i juli 2016 og er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter der hele det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang i Norge. AKSET omfatter fem kommunale virksomheter: Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole og Inderøy kulturhus – samt Inderøy videregående skole som er fylkeskommunal. Til sammen er det i overkant av 700 skoleelever i AKSET i aldersgruppen 6 til 19 år, og ca. 150 ansatte. Virksomheten i AKSET er selvstendige virksomheter, men drar nytte av hverandre og samhandler tett - om lokaler, drift, fagsamarbeid og utviklingsarbeid. AKSET ledes i fellesskap av samarbeidsorganet, som består av lederne fra de seks virksomhetene, etter en konsensusmodell. Rollen som koordinerende leder går på rundgang, for ett år om gangen.
 

Kontakt oss

Koordinerende leder 2022-23: Harald Einar Erichsen, rektor ved Inderøy ungdomsskole
harald.einar.erichsen@inderoy.kommune.no 
47 30 27 33

Inderøy kulturhus
Inderøy bibliotek
Inderøy kulturskole
Inderøy videreående skole
Inderøy ungdomsskole
Sakshaug skole


Oppdatert: 28.09.2022
Arnstein Inderøyningen

Arnsteins første år som kulturhusleder

Det har vært et begivenhetsrikt år med Arnstein som ny daglig leder for Inderøy kulturhus - pandemi til tross. Utvikling av kulturformidlingsstrategi, nyoppstarta visefestival og koordinerende leder for samarbeidsorganet i AKSET, for å nevne noen stikkord. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Torhild Buran

Velkommen til Torhild!

Mandag 12. oktober ønsker vi Torhild Buran velkommen som ny rektor ved Sakshaug skole. Torhild kommer fra rektorstilling på Sandvollan, og kjenner Inderøyskolen godt fra før. Nå gleder hun seg til å ta fatt på nye oppgaver på Sakshaug og AKSET. Vi ønsker henne varmt velkommen og lykke til!


Oppdatert: 30.08.2022
AKSET inngang

Følg AKSETs julekalender!


Oppdatert: 24.12.2019
ORDSKY 19

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Estetiske læringsformer i møte med Fagfornyelsen

Årets fagnettverkssamlinger i AKSET er viet arbeid med ny overordna del i læreplanen. Her har vi en unik mulighet til å se det 13-årige skoleløpet i sammenheng med kulturfeltet. Skoleåret 2019-20 vil fagmiljø på kultur og skoler i AKSET arbeide sammen om læreplanforståelse, verdigrunnlag og tverrfaglig arbeid  i samarbeid med Nord universitet.


Oppdatert: 25.09.2019

Film fra åpning av AKSET


Oppdatert: 22.10.2019
AKSET

Planverk om AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunns strategiske plan for 2018-2023 ble politisk behandlet i Hovedutvalg FOLK og kommunestyret i juni 2018.

Plan for involvering av grendeskoler i AKSET kultur- og skolesamfunn er utarbeidet av prosjektleder for AKSET i samarbeid med rektorgruppen i Inderøyskolen. Les mer om planene her: 


Oppdatert: 27.06.2018
AKSET filmen

AKSET kultur- og skolesamfunn – de første to årene

Informasjonsfilmen om AKSET kultur- og skolesamfunn er ferdig!


Oppdatert: 15.05.2020
Logo AKSET

AKSET kultur- og skolesamfunn

AKSET kultur- og skolesamfunn sto ferdig i juli 2016 og er realisert av Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. AKSET består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter der hele det 13-årige skoleløpet er samlokalisert for første gang i Norge. 


Oppdatert: 25.01.2017
Språkprosjektet

Fagsamarbeid på tvers i AKSET

Elever i drama og tysk ved Inderøy videregående skole har jobbet med et undervisningopplegg som kobler fremmedspråk og drama. Eventyret Rødhette og ulven er blitt framført på tysk for 5. og 6. trinn ved Sakshaug skole.

 

 


Oppdatert: 12.12.2017