A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Basketballkurv

Idrettsstipend for ungdom

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Søknadsfrist er 31. august.

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrange...

Næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler

Inderøy kommune har sammen med alle andre Trønderske kommuner mottatt midler fra regjeringens virkemiddelpakker for å motvirke følgene av Covid-19 på lokalt plan. Dette har...

Tilbakebetaling kostpenger

I hovedutvalg folk den 27.04.20 ble det vedtatt å tilbakebetale kostpenger som er satt på fond, denne utbetalingen skjer i løpet av juli.   Dette gjelder Røra, Utøy, Sak...
VAnningsforbud_rettigheterOK

Oppdatering om vanningsforbudet

Vanningforbud ble innført 04.06.2020. Forbudet gjelder for abonnenter i gamle Inderøy kommune. (De som er knyttet til vannbehandlingsanlegget på Røflo)