A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Jodtabletter - reseptfritt salg

For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme.

vaksinasjon Inderøy

Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

vaksinasjon Inderøy

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.