Åsen boligfelt

Anbud Åsen boligfelt på Røra

Prosjektet omfatter utbygging av nytt boligfelt på til sammen 33 tomter i henhold til vedtatt reguleringsplan.

Anbudet omfatter reetablering av Flåasvegen ca. 350m, nyetablering av ca. 1250 veg til Åsen boligfelt inklusive ca. 1200-1300m nye vann-, overvann- og spillvannsledninger som skal tilknyttes eksisterende ledningsnett.

Konkurransegrunnlaget er lagt ut på databasen for offentlige innkjøp - Doffin. For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon, vennligst besøk Doffin på adressen:

http://www.doffin.no//Search/Search_Switch.aspx?ID=260015

Påmeldingsfristen er 15.juni, og fristen for å levere tilbud er satt til 3.juli 2012 kl. 14.00.

Etter at tilbudene er kommet inn, vil omfang og finansiering av prosjektet bli behandlet politisk i august/september 2012.

Mer informasjon

Skjema