A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil
Skanningkontor 74 12 45 30 741 24 530
Sundfær
Inderøy Servicetorg
Kafe Rådhuset 74 12 44 64
skole Kontor Utøy 74 12 41 82

Barnevern

Ann Tove Storholmen Barnevernleder 74 12 43 15 908 37 243
Bente Merete Stokke 74 12 43 10
Elisabeth Bach Saksbehandler 74 12 43 17 959 13 739
Ingunn Damås Saksbehandler 74 12 43 25
Jannike Bardal Saksbehandler 74 12 43 10
Laila Merethe Inderberg Saksbehandler 74 12 43 14
Lene Kristin Hovdal Saksbehandler 74 12 43 16 908 44 901
Liv Anita Jenshus Saksbehandler 74 12 43 10 976 65 934
Sunniva Smalås Saksbehandler 74 12 43 12 976 73 681

Bibliotek

Bibliotek 74 12 42 20
Benthe Aasland Werstad Bibliotekar 74 12 42 22
Liv Kristin Høyem Bibliotekar 74 12 42 21
Marit Tronstad Bibliotekar 74 12 42 22
Torunn Sandstad Næss biblioteksjef 74 12 42 26

Bistand og omsorg

Hjemmesykepleien 74 12 43 67 950 83 489
Hjemmesykepleien 950 83 488
Bærbar telefon Inderøyheimen 74 12 41 20
Eirin Thorsen Lian Saksbehandler 74 12 43 54
Grete Neergård 74 12 41 30
Hanne Sakshaug 469 34 331
Heidi Wennes Tjenesteleder 74 12 45 17 911 34 301
Inderøy Hjemmesykepleien 74 12 43 66 950 83 488
Kari Grytbakk 74 12 44 63
Nina Markhus 74 12 43 51
Per-Arne Olsen Enhetsleder 74 12 43 49 959 12 269
Toril Gullberg Røli Avdeligsleder 74 12 43 39
Vaktrom Inderøyheimen 74 12 43 61
Vaskeri Inderøyheimen 74 12 43 73
kjøkken Inderøyheimen 74 12 43 71

Bofellesskap

- Bakketun bolig funksjonsh Mosvik 481 13 780
Bolig Årfall 74 12 44 37 469 40 965
bolig Buchtrøa 74 12 43 44 906 46 057
bolig Lautan 74 12 43 46 979 40 965
bolig Vennavold 74 12 43 43 959 13 862

Byggesak

Brit Alvhild Haugan Byggesaksbehandler 74 12 42 80
Inger Johanne Todal Morset Byggesaksbehandler 74 12 45 40

Et sted å være

Kjellaug Myrmo Daglig leder 74 12 43 48 900 84 251

Fagforbundet

Nanna Dyrendal Hovedtillitsvalgt 74 12 44 78 970 20 002

Flykningetjenesten

Anne Kristin Flatøy Louis Adjunkt 74 12 42 57
Frid Bogen Daglig leder 74 12 42 56 412 30 210
Knut Johannes Langlid Konsulent 74 12 42 59 910 09 710
Marius Melbø 74 12 42 58 958 37 079
Siv Janne Kvamsvåg Vang Adjunkt 74 12 42 57

Helse, rehabilitering og barnevern

Bakketun 481 13 780
Bente Molde Enhetsleder 74 12 43 13 950 09 286
Guri Kåresdatter Falch Kommunelege 1 74 12 42 84
Nina Sofie Hermann Psykolog 74 12 43 11 906 44 407
Stine Ambli Solberg Prosjektleder 489 90 040

Helsestasjon/jordmortjeneste

Ann Mari Ringset Oxaal Helsesøster 74 12 43 22
Elsa Skrove Konsulent 74 12 43 20
Heidi Fossum Andreassen Helsesøster 74 12 43 21
Heidi Nøvik Aas Helsesøster 74 12 44 59 911 27 921
Sigrid Vatn Wensbakk Jordmor 74 12 43 24

Hjemmetjenesten

Jorid Melhus Tjenesteleder 74 12 43 56

Inderøy Kommune

Rita Dahl Staberg 74 12 42 28

Inderøy kulturhus

Bilettkontor 74 12 44 44
Kafeen 74 12 44 45
Kontor 74 12 44 46
Renholdere 74 12 44 47
Bård Aarnes Daglig leder 74 12 44 40
Egil Kvam Vaktmester 74 12 44 42
Hallvård Dahl 74 12 44 41
Ole Anton Vist Vaktmester 74 12 44 43 915 91 744
Rune Dyrstad 74 12 44 54

Inderøy ungdomsskole

Ann Kathrin Ansnes Adjunkt 74 12 42 47
Anne Karen Hårberg Adjunkt 741242 47
Anne Lise Hojem Adjunkt 74 12 42 47
Anne Mette Ness Gausen Lektor 74 12 42 47
Bjørn Åge Henriksen Inspektør 74 12 42 42 452 58 048
Brit Elin Aas Adjunkt 74 12 42 47
Elin Gangstad Adjunkt 74 12 42 47
Elisabeth Kjøsnes Adjunkt 74 12 42 47
Eva Lassen Konsulent 74 12 42 40 959 89 540
Eva heggdal Adjunkt 74 12 42 47
Gerd Sissel Selseth Adjunkt 74 12 42 47
Grete Brosveet Rønning Adjunkt 74 12 42 47
Harald Einar Erichsen Enhetsleder 74 12 42 41 473 02 733
Hild Anne Aas Adjunkt 74 12 42 47
Ingar Rosø Adjunkt 74 12 42 47
Ivar Bjerkan Adjunkt 74 12 42 47
Janne Kjelvik Adjunkt 74 12 42 47
Kristin Johnsen Adjunkt 74 12 42 47
Lillian Holmli Fagarbeider 74 12 42 47
Linda Brandsås Berg Adjunkt 74 12 42 47
Liv B Knudsen Adjunkt 74 12 42 47
Liv Paula Fossdal Iversen Spes.ped koordinator 74 12 42 62
Liv Signe Munkeby Adjunkt 74 12 42 47
Marit Wik Assistent 74 12 42 47
Marte Denstadli Adjunkt 74 12 42 47
Merete Røvik 74 12 42 43 977 47 073
Nils Erik Ystgård Adjunkt 74 12 42 47
Paul Gunnar Sagen Adjunkt 74 12 42 47
Randveig Klepp Assistent 74 12 42 47
Roger Olav Hvidsten Adjunkt 74 12 42 47
Sveinung Gravås Adjunkt 74 12 42 47
Tina Renbjør Fagarbeider 74 12 42 47
Tor Arild Holthe Adjunkt 74 12 42 47
Tormod Daling Adjunkt 74 12 42 47
Tove Sundfær Adjunkt 74 12 42 47
Unn-Elisabeth Fjerstad 74 12 42 72
Unni Røe Berg Adjunkt 74 12 42 47
Vidar Sakshaug Ergoterapeut 74 12 42 47
Wigdis Huseth Adjunkt 74 12 42 47
ungdomsskole Arbeidsrom Hems Inderøy 74 12 42 43
ungdomsskole Personalrom Inderøy 74 12 42 47

Inderøyheimen

Anne-Beth Hallstrøm Tjenesteleder 74 12 45 16 976 01 393
Lissgruppa Inderøyheimen 74 12 41 24
Mari Bragstad Hammer Demenskoordinator 959 18 093
Marit Wang Pleiemedarbeider
Omsorgsbolig Inderøyheimen 74 12 43 76
Omsorgsbolig Inderøyheimen 74 12 43 81
Solsiden/Blomsterkroken Inderøyheimen 74 12 45 01

Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn

Brit Skjørholm Konsulent 74 12 45 23 741 24 523
Brita Veie Konsulent 74 12 45 28 741 24 528
John Martin Lyng Konsulent 74 12 45 37 741 24 537
Laila Midtun Konsulent 74 12 45 24
Lene Værnes Martinsen Konsulent 74 12 45 39 741 24 539
Lilja Hamstad Konsulent 74 12 45 36
Margrete Neergård Jensen Førstesekretær 74 12 45 29
Marit Fossum Fjerstad Konsulent 741 24 527
Marit Følstad Iversen Leder 74 12 45 34 741 24 534
Marit Isaksen Konsulent 74 12 45 31 741 24 531
May Karin Lie Konsulent 74 12 45 32 741 24 532
Petter Gevik Rådgiver 74 12 45 38 741 24 538
Rolf Terje Stubmo Konsulent 74 12 45 22 741 24 522
Signe Opland Konsulent 74 12 45 21 741 24 521
Solbjørg Grøtan Aasland Konsulent 74 12 45 35 741 24 535
Solfrid Finstad Konsulent 74 12 45 33 741 24 533
Tore Heggstad Konsulent 74 12 45 26 741 24 526
Vigdis Ferstad Stavrum Konsulent 74 12 45 25 741 24 525

Kart og oppmåling

Jarle Rennan Oppmålingsingeniør 74 12 42 85 979 85 650

Kommunalteknikk

Arne Gunnar Kvaal Prosjektmedarbeider 74 12 42 05
Egil Ringstad Vaktmester 992 93 900
Erlend Rotmo Slapgård Enhetsleder 74 12 45 46 984 62 474
Frode Lægran Vaktmester 917 92 908
Hallgeir Bue Vaktmester 74 12 42 98 906 00 604
Kjell Sundfær Vaktmester 74 12 41 88 979 85 588
Oddgeir Finserås Vaktmester 977 39 498
Roald Johansen 958 45 553
Roger Melting 74 12 45 44 481 26 280
Solveig Gran Samdal Konsulent 74 12 42 91
Øyvind Løkken Vaktmester 974 09 731
Åsmund Lyngstad Vaktmester 938 65 914

Kultur og fritid

Hege Ness Larsen SLT-koordinator 74 12 42 07 900 62 080
Kåre Bjerkan Enhetsleder 74 12 42 18 979 85 641

Kulturskolen

Anna Rennemo Musikk og kulturskolelærer 74 12 44 60
Bjørn Håvard Bakken Musikk og kulturskolelærer 74 12 44 60
Henning Lystad Musikk og kulturskolelærer 74 12 44 60
Kjellrun Kleven Musikk og kulturskolelærer 74 12 44 60
Magne Vestrum Musikk og kulturskolelærer 74 12 44 60
Roger Amund Olsen Musikk og kulturskolelærer 74 12 44 60
Sigrid Bjerkan Rektor 74 12 44 60 992 77 510

Landbruk

Ketil Verdal Ingeniør 74 12 42 88

Lyngstad barnehage

Olaug Vang Styrer 74 12 44 75
barnehage Revkroken Lyngstad 74 12 44 67

Lyngstad skole

Kåre Mandal Enhetsleder 74 12 44 65 911 81 859
skole Kontor Lyngstad 74 12 44 66
skole Personalrom Lyngstad personalrom 74 12 44 72
skole SFO Lyngstad 74 12 44 67

Mosvik barnehage

Hilde Byberg Fagarbeider 74 12 45 89
Lisbeth Berge Ped.leder 74 12 45 89
Liv Tangstad Barnepleier 74 12 45 89
Tone Wold ped .leder 74 12 45 89
Toril Alstad Damås Styrer 74 12 45 88
Toril Selseth Barnepleier 74 12 45 89
Unni Norum Fagarbeider 74 12 45 89
barnehage - Orange Mosvik 74 12 45 92
barnehage Avdelig rød Mosvik 74 12 45 91
barnehage Avdeling Grønn Mosvik 74 12 45 89 995 54 082

Mosvik skole

Ann-Kristin Wiik Langfjæran Adjunkt 74 12 45 80
Bjørg Svean Løkken Fagarbeider 74 12 45 80
Ivar Jakob Aarmo Adjunkt 74 12 45 80
Kjersti Rokseth Melting Adjunkt 74 12 45 80
Klara vik Aarmo Adjunkt 74 12 45 80
Lene Nyeng Berge Fagarbeider 74 12 45 80
Ragnhild Vennes Adjunkt 74 12 45 80
Rita Aarnes Enhetsleder 74 12 45 83 918 19 356
Rune Langfjæran Adjunkt 74 12 45 80
skole Sekretær Mosvik 74 12 45 80

Mosvik sykeheim

Anne Helen Skoglund Sykepleier 74 12 45 63
Inger Margrethe Vatn Avdelingsleder 74 12 45 62
sykeheim Dementavdeling Mosvik 74 12 45 64
sykeheim Kjøkken Mosvik 74 12 45 65
sykeheim Tråløs Mosvik 74 12 45 67
sykeheim Vaktrom Mosvik 74 12 45 60 959 08 975

NAV

Næring, Miljø

Bjørn Bakkhaug Rådgiver 74 12 45 43 908 27 701
Lars Daling Enhetsleder 74 12 45 42 900 84 317

Næss omsorg

omsorgsbolig Næss 74 12 43 93
omsorgsbolig Næss 74 12 43 95
omsorgsbolig Næss 74 12 43 87

Ordfører

Ida Stuberg Ordfører 74 12 42 02 988 11 596

PPT

Aud Tove Nilsen Ped.psyk.rådg. 74 12 42 63 917 81 669
Audhild Kristensen Dahl 74 12 42 61
Elisabeth Hammer Ped.psyk.rådg. 74 12 42 64 917 87 885
Ellen Holder Sakshaug Sekretær 74 12 42 60
Siri Solberg Westerdahl Daglig leder 74 12 42 65 917 61 883

Plan, byggesak og oppmåling

Pål Gauteplass Enhetsleder 74 12 42 96 414 20 240

Psykisk helse/rustjeneste

Anne Irene Vang Sykepleier 74 12 43 55 953 30 026
Hilde Fjerdingen Iversen Spesialsykepleier 74 12 43 52 953 30 053
Inger Anna Saltvik Psyk.Sykepleier 74 12 42 11 959 24 093
Synnøve Saursaunet Avdeligsleder 74 12 43 42 958 34 419
helse Psykisk 482 76 581

Rehabilitering

Aud Johnsen Assistent 74 12 43 72
Bjarne Otto Hald Granhus Fagarbeider 74 12 43 97
Fysioterapeut/ergoterapeut Kontorlandskapet 74 12 43 96
Heidi Aune Dale Ergoterapeut 74 12 43 97 971 29 566
Hyggestua Inderøyheimen 74 12 43 72
Marianne Lyngstad Fysioterapeut 74 12 43 98 993 02 338
Schei Nina Elisabeth Bakkhaug Fysioterapeut 74 12 45 52 917 22 986
Sissel Sundfær Fagleder 74 12 43 72
Ulf Sende Fysioterapeut 74 12 43 99 971 27 735

Renholder

Adelina Bonga Løe Renholder 74 12 41 15
Aud Lyngstad Renholder 74 12 41 20
Diyar Hussien Nierway Renholder 74 12 44 72
Erika Beneke Renholder 74 12 41 50
Eva Marie Pedersen Renholder 74 12 41 20
Gerd Ringstad Renholder 74 12 45 91
Grete Nyborg Renholder 74 12 45 67
Kulstad Iwona Renholder 74 12 42 47
Lilly Green Ovesen Renholder 74 12 41 43
Petra Karin Jensen Renholdskoordinator 908 20 510
Rannveig Helen Tollan Renholder 74 12 41 75
Rut Perly Grande Renholder 74 12 42 51
Siri Kanrawee Renholder 74 12 42 47
Sissel Lundås Renholder 74 12 41 75
Solveig Bosnes Pedersen Renholder 74 12 41 85
Torgeir Grande Renholder 74 12 42 47
Tove Lill Inderberg Renholder 74 12 41 43
Unni Johanne Kilen Renholder 74 12 45 80
Vilma Baneviciene Renholder 74 12 41 20

Rådgiver oppvekst

Heidi Henriksen Rådgiver Oppvekst 74 12 42 82 924 42 521

Rådmann

Grethe Haugan Aasen Rådgiver økonomi 74 12 42 87
Jon Arve Hollekim Rådmann 993 88 911
Jon Olav Heggli Personalrådgiver 74 12 42 16 480 66 390
Randi Tessem Assisterende rådmann 74 12 42 34 905 52 822
Roald Huseth Konsulent 908 64 270
Trygve Wannebo Næringssjef 74 12 45 41 952 16 633

Røra barnehage

Barnehage Røra 74 12 41 50
Barnehage Tonetrall Røra 74 12 41 52
Berit Høyem Fagarbeider 74 12 41 51
Brit Marit Haugen Fagarbeider 74 12 41 51
Ellen Mette Sagvold Førskolelærer 74 12 41 51
Eva Gun Tromsdal Styrer 74 12 41 54 480 12 356
Greta Kolberg Assistent 74 12 41 51
Inger Berg Lindsetmo Ped.leder 74 12 41 51
Lise Beate Urvold Ped.leder 74 12 41 51
Mari Hustad Assistent 74 12 41 51
Marte Langland Fagarbeider 74 12 41 51
Signy Austad Fagarbeider 74 12 41 51
Stina Brænne Ped.leder 74 12 41 51
Torill Langland Fagarbeider 74 12 41 51
Vigdis Tettli Olsen Assistent 74 12 41 51
barnehage Ole bolle Røra 74 12 41 53
barnehage Soltrall Røra 74 12 41 51

Røra skole

Ann Margrete Wanvik Adjunkt 74 12 41 43
Aud Husby Rosø Adjunkt 74 12 41 43
Cornelia Malmo Fagarbeider 74 12 41 43
Haldor Oterholm Adjunkt 74 12 41 43
Hanne Lyngstad Adjunkt 74 12 41 43
Hilde Enes Adjunkt 74 12 41 43
Inge Rønning Fagarbeider 74 12 41 43
Jorunn Hansen Skjelstad Adjunkt 74 12 41 43
Karen Dullum Adjunkt 74 12 41 43
Kunt Diesen Adjunkt 74 12 41 43
Mona Hjermstad Adjunkt 74 12 41 43
Randi Barstad Adjunkt 74 12 41 43
Skole Arbeidsrom Røra arbeidsrom 74 12 41 45
Solvår Elverum Heirsaunet Enhetsleder 74 12 41 41 913 56 879
Tone Horvli Førskolelærer 74 12 41 43
Valborg Haugen Adjunkt 74 12 41 43
skole Personalrom Røra 74 12 41 43
skole SFO Røra SFO 74 12 41 44
skole Telefaks Røra telefaks

Sakshaug barnehage

Anne Helen Kristensen Enhetsleder 74 12 41 16
Barnehage Stranda Sakshaug 74 12 41 17
Guri Lingen Jacobsen Fagarbeider 74 12 41 15
Hilde Britt Johnsen Fagarbeider 74 12 41 15
Ida Kjeldaas Sakshaug Pedagogisk leder 74 12 41 15
Ingrid Kvåle Pedagogisk leder 74 12 41 15
Ingunn Sundseth Sagmo Barnepleier 74 12 41 15
Ingunn Ydse Larsen Fagleder 74 12 41 15
Ingvild Farbu Fagarbeider 74 12 41 15
Jorun Oline Kvam Johnsen Assistent 74 12 41 15
Kari Helen Hagen Barnepleier 74 12 41 15
Laila Welve Næss Pedagogisk leder 74 12 41 15
Mette Falmår Fagarbeider 74 12 41 15
Monja Elisabeth Stubmo Fagarbeider 74 12 41 15
Nina Merete Bakkan Fagarbeider 74 12 41 15
Tove Irene Nervik Fagarbeider 74 12 41 18 924 97 645
barnehage Alle Sakshaug 74 12 41 15

Sakshaug skole

Allan Lønvik Lærer 74 12 42 51
Anne Krogstad Petersen Adjunkt 74 12 42 51
Anne Siri Wester Adjunkt 74 12 42 51
Bente Bromstad Fagarbeider 74 12 42 51
Britt Oddny Helgerud Adjunkt 74 12 42 51
Camilla Grindvik Adjunkt 74 12 42 51
Christina Tuset Adjunkt 74 12 42 51
Dorthe Torgersdatter Nohre Fagarbeider 74 12 42 51
Frode Andre Voll Assistent 74 12 42 51
Gjertrud Salberg Strand Adjunkt 74 12 42 51
Greta Mikkelsen Solberg Adjunkt 74 12 42 51
Gry Gullbrekken Adjunkt 74 12 42 51
Gunn Arnhild Gustad Assistent 74 12 42 51
Hanne Hollås Aas Lærer 74 12 42 51
Hanne Volan Agle Fagarbeider 74 12 42 51
Hilde Dretvik Adjunkt 74 12 42 51
Inger Anne Kjelvik Lærer 74 12 42 51
Ingrid Stai Skjesol Enhetsleder 74 12 42 50 918 42 768
Janne Vang Adjunkt 74 12 42 51
Jannicke Langås Fagarbeider
Kari Fjerstad Adjunkt 74 12 42 51
Knut Barli Fagarbeider 74 12 42 51
Laila Råen Adjunkt 74 12 42 51
Leif Morten Heggli Inspektør 74 12 42 52
May-Liss Gundersen Fagarbeider 74 12 42 51
Olaug Denstadli Adjunkt 74 12 42 51
Siri Sjaastad Jøraas Adjunkt 74 12 42 51
Solfrid Reitan Adjunkt 74 12 42 51
skole Arbeidsrom Sakshaug 74 12 42 53
skole Kontor Sakshaug 74 12 42 55
skole Personalrom Sakshaug 74 12 42 51
skole SFO Sakshaug 74 12 42 54

Sandvollan barnehage

Ann Magritt Dahl Fagleder 74 12 41 75
Anne Beate Gausen Ped.leder 74 12 41 75
Astrid Oddbjørg Ulstad Assistent 74 12 41 75
Bodil Myhr Styrer 74 12 41 70
Charlotte Eikerol Fagarbeider 74 12 41 75
Kristin Holmen Sundnes Ped.leder 74 12 41 75
Mari Skjærvø Gjøgla Ped.leder 74 12 41 75
Nina-Bente Løfblad Fagarbeider 74 12 41 75
Pia Jannicken Sende Ped.leder 74 12 41 75
Signy Gausen Fagarbeider 74 12 41 75
Vigdis Irene Lønvik Assistent 74 12 41 75
barnehage Gaia Sandvollan 74 12 41 76
barnehage Helios Sandvollan 74 12 41 75 452 33 698
barnehage Luna Sandvollan 74 12 41 77 452 83 310

Sandvollan skole

Anita Lidbom SFO - leder 74 12 41 68
Ann Kristin Bragstad Fagarbeider 74 12 41 68
Annvor Fjerstad Adjunkt 74 12 41 60
Elin Kvalø Tangstad Fagarbeider 74 12 41 60
Eva Merete Stornes Adjunkt 74 12 41 60
Grete Elnan 74 12 41 60
Hilde Anne Staberg Adjunkt 74 12 41 68
Håkon Østbye Mjømen Adjunkt 74 12 41 60
Julla Lønvik Adjunkt 74 12 41 60
Kirsten Vist assisterende rektor 74 12 41 62
Kristin Mandelid Fagarbeider 74 12 41 60
Lars Johansen Adjunkt 74 12 41 60
Liv Anne Lysø Våg 74124 168
Mari Løvrød Erichsen Adjunkt 74 12 41 60
Mari Manka Fagarbeider 74 12 41 60
Thomas Herstad Enhetsleder 74 12 41 61 911 56 566
Tone Westrum Adjunkt 74 12 41 60
Trond Birkenes Lektor 74 12 41 60
skole Personal Sandvollan personalrom 74 12 41 60
skole SFO Sandvollan 74 12 41 68 476 06 432

Service og støtte

Anne-Brit Hjelde Røvik Konsulent 74 12 42 35
Berit Aftret Konsulent 74 12 42 14
Mari Skjelvan Høyem Konsulent 74 12 42 01
Sissel Lassen Konsulent 74 12 42 15
Tove Johnson Konsulent 74 12 42 32

Uteseksjonen

Arnfinn Vist Arb.leder 74 12 42 94 994 68 934
Bjørnar Austheim Vaktmester 911 70 249
Håkon Grove Driftsoperatør 970 20 006
Håvard Lyngstad Fagarbeider 454 45 536
Jan Rømuld Vegvokter 947 88 450
Jan Sakshaug Spesialarbeider 74 12 41 94 416 74 705
Leif Arne Sagmo Vegvokter 480 94 170
Magnar Hustad Fagarbeider 971 20 232
VAKTTELEFON Uteseksjonen Vakttelefon 970 20 005

Utøy barnehage

Bente Fossum Pedagogisk leder 74 12 41 92
Hanne Hemnes Styrer 74 12 41 91 480 71 586
Laila Kjelaas Fagarbeider 74 12 41 93
Liv Jorun Kvam Pedagogisk leder 74 12 41 93
Siv Janne Hjulstad Assistent 74 12 41 92
Trude Anita Vang Assistent 74 12 41 92
barnehage Småbarns avdeling Utøy 74 12 41 92
barnehage Storbarns-avdeling Utøy 74 12 41 93
barnehage Utøy 74 12 41 90 474 67 114

Utøy skole

utevakttelefon
møterom
Frøydis Hustad Fagarbeider 74 12 41 85
Ingun Madsen Adjunkt 74 12 41 85
Jorunn Qviller Barnepleier 74 12 41 93
Katrin Bang Lektor 74 12 41 85
Kristin Lie Slapgaard Adjunkt 74 12 41 85
Laila Ugedal Vang Adjunkt 74 12 41 85
Nina Kristin Wang Løkken Adjunkt 74 12 41 85
Thor Brattaker Adjunkt 74 12 41 85
Wenche Kulseth Solberg Adjunkt 74 12 41 85
bruker] [Tom Rektor
skole Arbeidsrom Utøy 74 12 41 83
skole Personalrom Utøy 74 12 41 85
skole SFO Utøy 74 12 41 87 957 86 654
skole Utøy 74 12 41 80
Åse Marie Hagen Enhetsleder 74 12 41 81