A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kjerknesvågen

REGULERINGSPLAN FOR KJERKNESVÅGEN

ARBEID MED REGULERINGSENDRING: VARSEL OM OPPSTART

Melding om igangsettelse av arbeid med reguleringsendring

Omfatter tomtene 11 og 12

Eiendommene disponeres av GAFA AS, c/o Farbu & Gausen AS, Kjerknesvågen

 

Skjema