A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling veg

Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg.

Denne blanketten skal brukes ved arbeid på eller ved kommunal veg i Inderøy kommune.

Hensikten med varsling er å sikre vegfarende ved å regulere og lede trafikken sikkert forbi arbeidsområdet og gjøre trafikantene oppmerksom på at vegarbeid pågår.

Betydning, utforming, og anvendelse av trafikkskilt, vegoppmerking, og trafikklyssignaler er beskrevet i skiltforskriften og Statens vegvesen sine håndbøker (N303 Trafikksignalanlegg, N302 VegoppmerkingN300 Trafikkskilt). I tillegg er utdypende bestemmelser om både utforming og anvendelse i forbindelse med arbeidsvarsling gitt i håndbok N301.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Det er arbeidsgivers ansvar at nødvendig opplæring blir gitt. Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil påta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller ved veg.

Varslingsplan skal være utarbeidet i tråd med skiltforskriften. Ansvarlig på arbeidsstedet skal kunne framvise godkjent varslingsplan, og dokumentasjon for godkjent opplæring. Varslingsplanen skal følges opp på arbeidsstedet.

Søknad om godkjenning av varslingsplan kan leveres inn til servicetorget, sendes på e-post til postmottak@inderoy.kommune.no, eller per post til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 INDERØY.

Skjema