A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Penger

Arnt Oldus Slipers Legat

Legatmidler med søknadsfrist 1. mai.

 

Legatets formål:
Midlene skal gå til en stiftelse for Ytre Åsbygda, tidligere Sliper skolekrets (i Mosvik).  Bidrag fra stiftelsen kan ytes til grendehus, fritidsaktiviteter, husflid, brukskunst og kunst, helsefremmende tiltak, tiltak for barn og gamle, kurser til fremme av økologisk jord- og hagebruk og i noen grad til igangsetting av ny næringsvirksomhet.

Søknad sendes:

Inderøy kommune
Legatstyret for Slipers legat
Vennalivegen 7
7670 Inderøy

E-post til postmottak@inderoy.kommune.no

Søknadsfrist:  1. mai 2014

Legatstyret

Skjema