A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Udir_192x100

Artikkel til artikkelstafett

I programmet Kunnskapsløftet - fra ord til handling er det 100 ulike prosjekter. Hvert prosjekt skal i løpet av prosjektperioden skrive en artikkel som fortløpende blir publisert på dette nettstedet.
Hensikten med artikkelstafetten er å spre informasjon om og kunnskap fra prosjektene og å gi  inspirasjon til andre skoler/barnehager. Artiklene skal behandle et avgrenset tema som står sentralt i prosjektet, og inneholde refleksjon over erfaringer og lærdom så langt i prosjektperioden. Både innfallsvinkel og tema velges av prosjektene.
 
Artikkelen vår belyser hvor viktig et systematisk og målrettet samarbeid mellom tre parter, barnehage - skole/heim/bibliotek, har for utviklingen av barns leseforståelse.

Skjema