A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Fasade skisseprosjekt

Kommunen inviterer til et åpent informasjonmøte på Lyngstad samfunnshus

AVLYST - Åpent informasjonsmøte 11. mars om skisseprosjektet

Dette møtet avlyses pga. situasjonen rundt Korona-viruset, det vil bli lagt ut ekstra skriftlig informasjon i stede for infomøte. 

De første dagene i mars får kommunen overlevert det ferdige skisseprosjektet fra Norconsult, og 16.mars skal dette behandles i Hovedutvalg Natur og Folk.

Før den politiske møterunden ønsker kommunen å arrangere et åpent informasjonsmøte for å gå gjennom resultatet av brukermedvirkningen og rom- og funksjonsprogrammet som videre arbeid i prosjektet skal gå ut fra. Man vil og gå gjennom gangen videre i prosjektet.

Møtet blir på Lyngstad samfunnshus onsdag 11. mars kl 18:00.

Skjema