A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Fargelegging

Søknadsfrist 10. mars 2020

Barnehageplass i Inderøy

Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2020/2021, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 10. mars 2020.

Skjemaet ligger her: Selvbetjening - Søknadsskjema - Søknadsskjema barnehage
Snarvei til skjemaet.

Samme skjema benyttes for søknader i kommunale og private barnehager.

Det er ønskelig at arbeidssted skrives inn i feltet opplysninger om foresatte, i samme rubrikk som «telefon jobb».

Barn som allerede er tildelt plass trenger ikke å søke på nytt. Foreldre som ønsker å søke om overflytting til annen barnehage eller endring i oppholdstid, må også bruke dette skjemaet.

 

 

Skjema