A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Stort oppmøte på tomta for oppvekstsenteret

Befaringsrapport tomt

BEfaring på tomt januar 2020

Lørdag 11. januar ble det arrangert åpen fellesbefaring ved den nye tomta for Oppvekstsenter Vest ved Jætåsen.

Værmeldingen var ikke lystig lesing, men den ble gjort til skamme av oppholds og til og med gløtt av sol. Oppmøtet var over all forventning, av barn fra skole og barnehage, foreldre, besteforeldre og ansatte. Barna fant umiddelbart mulige akebakker, og votter, sko og dresser fikk prøvd seg i bakker og dalsøkk.

 

Vaktmestrene hadde kjørt oppover benker og ved til grillhytta i sørenden av tomta. Her var det opptent i bålpanna og et ekstra bål før ordfører sammen med rektor åpnet befaringen, og ønsket de fremmøtte velkommen.  Prosjektleder guidet rundt yttergrensene av tomta, og man fikk se hvor ekstremt stor den er, og alle de fantastiske mulighetene for naturlekeplasser den gir. Tomta går helt inn til boligene i Skogvegen, og man fikk vist frem hvor fint de seks gjenværende tomtene ligger til. Her har man  fjordutsikt ned mot Kvamsholmene. Prosjektleder gjorde et poeng av at man måtte fortelle alle kjente om tomtene, og invitere dem til å flytte til Inderøy (tomtene ligger ute på  kommunens nettsider  og finn.no ).

 

Helt øverst i tomta fant man en skogkledd og mosedekt haug som umiddelbart ble utpekt som et perfekt baseområde for en friluftsbarnehage. Den hadde «alt». Generelt inntrykk fra de frammøtte var at tomta var veldig stor, og hadde mange muligheter. Mange kom med tydelige tilbakemeldinger om at man måtte ta vare på naturtomta, og alle fordelene dette vil gi oppvekstsenteret. Den eneste bekymringen var ansattes refleksjoner rundt at dette blir et stort område å ha oversikt over i friminuttene. Etter rundturen ble det grilling i vintersola som var på et av sine sjeldne besøk så langt i 2020.

 

De fremmøtte fikk også utdelt kart og skrivesaker, og ble oppfordret til å komme med innspill til utforming av uteområde og oppvekstsenteret generelt. Noe ble levert inn på stedet, og alle har mulighet til å levere på rådhuset eller via e-post. Generelt kan alle som ønsker det komme  med innspill til prosjektet, uavhengig av om man var på tomtebefaring eller ikke. Disse innspillene kan sendes på e-post til sigrid.hestnes@norconsult.com, eller man kan levere det på papir på rådhuset. Det er og mulighet for å ta seg en tomtebefaring på egen hånd, og da kan man også vurder om man ønsker å svare på en av medvirkningsoppgavene som er lagt ut på nettsidene

 

To timer etter åpningen begynte det å tømmes for folk, og bålene ble slukket. Inntrykket etter befaringen var at folk var smilende fornøyde, og optimistiske i forhold til alle mulighetene som tomta gir senteret - og de som skal bruke det.

Tips en venn  Skriv ut