A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Behov for helsehjelp?

Korona-situasjonen har ført til at legekontor og sykehus må nedprioritere en del aktivitet. Mange i risikogruppen er også redd for å bli smittet om de oppsøker helsetjenesten. Det kan føre til at mange vegrer seg for å ta kontakt ved sykdom, og at en del dermed kan ta kontakt for sent.

Kommuneoverlege Guri Falch ønsker å oppfordrer alle med behov for helsehjelp til å ta kontakt med helsetjenesten. Ved akutt behov (minutter) ring 113, om det haster (ila. timer) ta kontakt med legevakt på 116117. Om du ikke trenger hjelp så raskt som innen få timer/samme dag – ta kontakt med fastlegekontoret på telefon (ikke ved oppmøte).

Alle skal få helsehjelp ved behov – uavhengig av smittestatus.

NB! Ved kjent smitterisiko (eks. karantene) eller luftveissymptomer er det viktig å opplyse om dette ved kontakt med helsetjenesten.

Skjema