Jam Spurkeland og Randi Tessem

Besøk av professor Jan Spurkeland

3. mars fikk Inderøy kommune besøk av professor Jan Spurkeland.
Relasjonskompetanse var tema  på fagseminar for skoleledere, styrere i barnehagen og lærerne i Inderøyskolen.

Våre finske gjester fra skolesektoren i Grankulla kommune (Finland) fikk også gleden av foredraget.

Relasjonskompetanse er viktig i arbeid med barn, elever og foreldre.
Viktig i kollegialt samarbeid, i samarbeid med heimen, i utøvelse av lærerrollen i klasserommet og for voksne`s væremåte i barnehagen.

 

Besøk fra Finland.jpg
Besøk fra skolesektoren i Grankulla kommune, Finland

Skjema