Inderøy videregående skole

Inderøy videregående skole

Består testen

Fylkeskommunens infrastrukturrapport bekrefter Inderøy videregående skoles posisjon i det fylkeskommunale skoleverket. Rapporten tilrår en samling av dans, drama og musikk i Nord-Trøndelag på Inderøy. I forbindelse med fremleggelsen av rapporten fremhevet Norconsult skolen sterke kvaliteter. Les mer om rapporten her.

Skjema