error_outline
12. april kl. 17:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Blomsterbrua

”Installasjon for gangbru” er den første manifestasjonen av “In Aeternum” som er et samarbeidsprosjekt mellom Øyvind Brandtsegg og billedkunstner Viel Bjerkeset Andersen, der Inderøy kommune er oppdragsgiver. Det er en storskala lyd- og lysinstallasjon for Skarnsundbrua, som er en 1000 meter lang skråkabelbru I Inderøy Kommune. Prosjektet er enda I en planleggingsfase.

De tekniske løsningene i ”Installasjon for gangbru “ samsvarer med lydinstallasjonen i verket In Aeternum. Der lydinstallasjonen på Blomsterbrua baserer seg på gangmønstre fra passerende fortolker lydinstallasjonen Skarnsundbrua iboende lyder som vibrasjon i kabler og brulegeme satt I sving av av naturkrefter og trafikk. Både teknisk og innholdsmessig fungerer Blomsterbrua som et laboratorium for prosjektet In Aeternum. Lysinstallasjonen for Skarnsundbrua består av en ring som omkranser bruas midtparti.

Skjema