A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Hva er bostøtte ?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

I 2017 kommer det endringer i regelverket for den statlige bostøtteordningen, det blir endringer i regelverket, søknadsfrist og utbetalingsdato. Endringene gjelder fra søknadsperioden for januar, som starter 15. desember.

 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Inderøy

Vennalivegen 7

7670 Inderøy
 

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. Her søker du

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Her melder du endringer

 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Her finner du informasjon om hvordan du klager 

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 

Se Husbankens informasjonsfilm om bostøtte.

 

Regelverk

Skjema