Brannvesenet Midt IKS informerer om faktura

Brannvesenet har endret rutiner for utsending av faktura for å kunne tilby mer elektronisk overføring. 

Skjema