Brua sett fra Vangshylla

Fakkelløp og lysdans på Skarnsundbrua

Brølløpsfeiringa er igang

Arrangementet ved Skarnsund brua ble en markering av fortid, nåtid og fremtid på samme tid.

Fortid ved at det markerte at det var 20 år siden Kong Harald åpnet brua.

Nåtid ved at det var starten på en tre ukers markering av at Mosvik og Inderøy kommune slås sammen til en ny kommune med namnet Inderøy. Programmet fortsetter med markering på Vangshylla på nyttårsaften, gudstjeneste og forestilling på 1. nyttårsdag og folkefest i Inderøy kulturhus 7. januar.

Fremtiden ligger i "Lysprosjektet Frieriet" iscenesatt av kunstneren Viel Bjerkeset Andersen. Et forprosjekt til et større 10 årig lys- og lydprosjekt ligger klart og vil forhåpentligvis kunne realiseres i løpet av et par år.

Lysprosjektet som nå lyser fra de to brutårnene på Skarnsundbrua kan du se til følgende tider; 

 

19. des: Lyset starter kl. 19.00. Programmet går 3 ganger i timen til kl. 21.00, deretter kan det reduseres til 2 ganger pr time, dvs starte hver hele og halve time, fram til kl. 01.00

20. des - 23.des: Programmet starter kl. 18.00, og går hver hele og halve time fram til kl. 24.00

24. des og 25. des: Programmet starter kl. 17.00, og går hver hele og halve time fram til kl. 01.00

26. des - 30. des: Programmet starter kl. 18.00, og går hver hele og halve time fram til kl. 24.00

31. des: Programmet starter kl. 18.00, og går hver hele og halve time fram til kl. 22, deretter 3 ganger i timen fram til kl. 24.00.  kl. 00.05-00.10 spesialprogram, som går direkte over i 3. del-programmet. Programmet kjører videre til kl. 03.00.

1. jan- 7. jan: Programmet starter kl. 18.00, og går hver hele og halve time fram til kl. 24.00

Les mer om markeringen i Trønder-Avisa. 

Klikk for større bilder:

Skarnsundbrua
Skarnsundbrua sett fra Mosviksida
Skarnsundbrua
Skarnsundbrua sett fra Vangshylla

Skjema