A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Brukermedvirkning - oppgaver

Norconsult har laget materiale for bred brukermedvirkning. Her finner man oppgaver som alle brukerne av det fremtidige oppvekstsenteret kan gjennomføre, og sende inn som innspill til prosjektet. Jo tidligere jo bedre, og alle former for innspill er velkomne!

Mosaikk.png

Norconsult har sendt over en rekke oppgaver for innsamling av brukerinnspill. Dette er basert på en metode som kalles mosaikktilnærmingen, der flere deloppgaver til sammen gir et helhetlig bilde av brukernes behov og ønsker.

Foreldre, foresatte, pårørende, elever, barn, naboer oppfordres til å prøve å gjennomføre en elle rflere av oppgavene, og sende inn resultatet på e-post til Sigrid.hestnes@norconsult.com . Merk gjerne e-posten med "Oppvekstsenter Inderøy - brukerinnspill".

Oppgavene er nærmere beskrevet i dette dokumentet

 

Dersom ingen av oppgavene frister, så lag din egen, og send inn tanker, bilder, tegninger eller befaringsrapporter. Hva mener du er viktig for de som skal bruke oppvekstsenteret?

Send inn så fort du har det klart, gjerne før 21.januar, og aller helst innen utgangen av januar. Etter dette begynner man å ta skrittet videre og skissere et oppvekstsenter basert på det som er innsamlet, og det blir vanskeligere å få med alle innspillene.

Tips en venn  Skriv ut