A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Brukermøter - runde 1

Brukermedvirkning

Tirsdag 10. desember ble de første brukermøtene holdt på rådhuset. Det første styringsgruppemøtet ble og avholdt i forkant av brukermøtene. Det legges opp til totalt 3 runder med brukermøter der forskjellige grupperinger møter fra gang til gang.

Styringsgruppemøtet startet kl 10 på rådhuset, og med i styringsgruppen er følgende personer:

  • Ida Stuberg - Ordfører
  • Mads Arild Nervik - Kommunestyrerepresentant fra AP
  • Bjørg Olsrud - Kommunestyrerepresentant fra MDG
  • Randi Tessem - Ass. rådmann og sektorleder for oppvekst
  • Åse Marie Hagen - Rektor Oppvekstsenter Vest
  • Bente Volan - Styrer Oppvekstsenter Vest
  • Allan Lønvik - Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
  • Nanna Marit Dyrendal  - Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
  • Erlend Rotmo Slapgård - Prosjektleder Oppvekstsenter Vest og sektorleder plan, landbruk og kommunalteknikk

Brukermøtene startet kl 12, og første brukergruppe var ansatte fra de tre skolene, og ansatte fra de to barnehagene. De ble utfordret på forkjellige tema og oppgaver i løpet av 4 timer sammen med Norconsult. Neste brukergruppe var sammensatt av spesialpedagoger fra enhetene, helsesykepleier, fysioterapeut og PPT. Denne gruppens fokus var de brukerne med spesielle behov, og funksjoner i bygget som skulel sikre deres behov.

Klokken 17 var det tid for representanter fra elevrådene, FAU'ene og foreldre i barnehagene. Temaet for denne gruppen var hovedsaklig uteområdet, og hvilke funkjsoner og utforming man så for seg der.

Til slutt på dagen var det tid for lag og foreninger med interesser i oppvekstsenteret. Diskusjonen gikk rundt behov for alt fra ballflater, innvendig skytterbane, lager for korps og frivillige, og tilgang på sanitæranlegg ute.

Andre runde med brukermøter vil være 21. januar, og tredje runde 4. februar.

Tips en venn  Skriv ut