A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Udir_192x100

Brukerundersøkelsen for elever, lærere og foreldre.

Du kan lese mer om brukerundersøkelsene på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Ang. foreldreundersøkelsen: Det ble sendt ut én konvolutt for hvert barn. Foresatte svarte sammen eller ble enige om hvem som skulle svare. Har du flere barn på skolen ønsket vi at du svarte for hver av dem, ev. du kunne svare for den eldste.
 

Skjema