A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
presentasjon budsjett 311019

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Inderøy kommune

Rådmann Peter Ardon la torsdag 31.10.19 frem forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023

Se forslag til budsjett og økonomiplan digitalt her

Presentasjonen rådmannen la frem i møtet kan leses her.

Forslag til budsjett og økonomiplan kan leses i PDF her

Skjema