utfylling av skjema

PERMISJON FRA DEN PLIKTIGE OPPLÆRINGEN

Se her for reglement og søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes rektor ved Sakshaug skole for. Kontaktlærer kan gi permisjon inntil to dager.

Skjema