A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kartutsnitt

Høring detaljplan for Øyna

Hovedutvalg Natur vedtok i møte 08.04.19 å legge detaljplan for Øyna ut på offentlig høring, jf. PBL § 12-10.

Planforslaget legger til retter for 18 hotellrom i rekke i skråningen nedenfor restaurant/ møtelokaler. Det gis også anledning til et andre byggetrinn med 10 rom nedenfor dette igjen. I tillegg kommer parkering langs veg og nødvendig fyllingsfot.

Plandokumenter kan sees under Kunngjøringer på www.inderoy.kommune.no eller på rådhuset i Inderøy kommune. Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune via epost til postmottak@inderoy.kommune.no eller tlf. til servicetorget 74 12 42 00.

Frist for å komme med høringsuttalelse er satt til 20. mai 2019. Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller på epost til postmottak@inderoy.kommune.no 

 

Planbeskrivelse

Planbestemmelse

Plankart

Særutskrift førstegangsbehandling

Tips en venn Skriv ut

Skjema