A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Kunngjøring av vedtak detaljplan for Øyna, plan-ID 2018008

Kommunestyret i Inderøy kommune vedtok i møte 17.06.19, sak 37/19, detaljplan for Øyna.

 

 

Vedtak i Kommunestyret - 17.06.2019

Forslag til detaljplan for Øyna, med Plan-ID 2018008, vedtas slik den er vedlagt saken her, jf. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Planen hjemler utbygging av rom for hotelldrift og parkering langs veg, i tillegg til gjeldende bruk.

 

Klage på vedtak?

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker.

 

Kreve erstatning?

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 5. Eventuelle krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller på epost til postmottak@inderoy.kommune.no 

 

Planbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

 

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema