A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Digital besøkstid i institusjon

Digital besøkstid i institusjon og omsorgsbolig

Informasjon til pårørende
Vi har nå etablert en digital løsning for å ha kontakt med beboere på Inderøyheimen eller i omsorgsboligene som har besøksrestriksjoner.

Som de fleste har registrert er det innført besøksrestriksjoner på Inderøyheimen og i omsorgsboliger med bemannet personell. Dette er utført for å skjerme våre mest sårbare innbyggere for smitterisiko. 

 

Samtidig nærmer vi oss påske - en høytid der man mange ønsker å besøke sine som bor på Inderøyheimen eller i omsorgsboliger som har besøksrestriksjoner. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig for både pasienter og pårørende, men vi vurderer at de tiltakene som er satt i verk er nødvendige for å unngå unødvendig risiko og smitte.

 

Hvordan ta i bruk videokontakt?

Inderøy kommune har tatt i bruk Google Duo som åpner for muligheten til videobesøk med de som bor på Inderøyheimen og i omsorgsboliger som har besøksrestriksjoner.

 

Vi i Inderøy kommune oppfordrer derfor alle som ønsker kontakt med sine om å ta i bruk Google Duo eller bruke telefonen både nå og i påskehøytiden. 

 

Informasjon og veiledning finner du her 

Skjema