A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Egenandeler for bistand og omsorgstjenester 2018

Gjeldene fra 01.01.2017

Definisjoner:
G=Folketrygdens grunnbeløp = kr 93 634 fra 01.05.17
Langtidsopphold er definert som opphold over 60 døgn
Korttidsopphold er definert som opphold under 60 døgn
Inntekt = arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.
Langtidsopphold ved institusjon:
Maksimalsatser iht forskrifter gitt av Sosialdepartementet:
75% av inntekt G-7250+ 85% av inntekt - G. Vederlaget må ikke overskride de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.
Tilbud og satser
 Tilbud
 varighet
 Pris i kroner
Korttidsopphold ved institusjon:
   
Døgnopphold, for tiden pr døgn     160
     
Korttidsopphold administrert v/hjemmestjenesten pr døgn  265
     
Hjemmetjenester:
   
Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten. Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt:    
Inntil 2G (inntil kr.170.490) pr måned 205
2-3G (170.490 - 255.735) pr måned 1210
3-4G (255.735 - 340.980) pr måned 1788
4 -5G (340.980 - 426.225) pr måned 2471
Over 5G (over kr 426.225) pr måned 3155
 Samlet vederlag for tjenester skal ikke overskride minstesats kr 190 uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, inkl Trygghetsalarm:     
 Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig
   
 Leie av trygghetsalarm med inntekter under 2G pr måned 200
 Leie av trygghetsalarm med inntekter over 2G pr måned 300
 Nøkkelskap engangsavg. 0
 Tap av alarmknapp ved tap 1500
 Tap av nøkkel til omsorgsbolig ved tap 257
     
Aktivitetstilbud                                               

 

 

ved Hyggestua pr. dag 158
Go-Kroken inkl. skyss og måltid pr. dag 242
Maurtuva TrivselsTreff inkl. skyss og måltider pr. dag 242
Maurtuva PensjonistPensjonat inkl. skyss, overnatting og måltider pr.døgn 463
 Salg av middagsmat:
   
Varm mat til pensjonister (utkjørt) pr porsjon 97
Varm mat til pensjonister (under 2G) utkjørt pr porsjon 62
Varm mat på Kaféen pr porsjon 105
     
Salg av måltider til omsorgsboligene    
Frokost pr måltid 33
Kveldsmåltid pr måltid 33
Middag pr måltid 90
Full kost pr dag 145
Abonnement alle måltider pr måned 4150
Fravær utover 5 dager pr måned gir avslag i pris    
(over 2 G) pr dag 145
Frokost (under 2 G) pr måltid 26
Kveldsmåltid (under 2 G) pr måltid 26
Middag (under 2G) pr måltid 62
Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr måned 3150
Fravær ut over 5 dager pr måned gir avslag i pris. under 2 G pr.dag 106
Full kost (under 2 G)          pr dag 106
Korttidsleie for hjelpemidler depositum 126
Ovennevnte tjenester er untatt fra mva jf. merverdiavgiftsloven § 3-2. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritjenester som er ne del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig.    

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema