A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Lover

Eigedomsskattelova

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknaden sendes til

Inderøy kommune
Servicetorget

Vennalivegen 7
7670 Inderøy

eller
postmottak@inderoy.kommune.no

 

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-11-27 08:31