A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Elevavgifter 2018/2019

 

Elevavgifter i Inderøy kulturskole

 

ELEVAVGIFTER KULTURSKOLEN
 
Fra 01.08.18 Fra 01.08.17

Instrument- og sangopplæring,

Rett i band

Pr. år
3130 3050

 Dans/Guttedans/Barnedans/Hiphop

Pr. år
3130 3050

 Drama/musikkdramatikk

Pr. år
3130 3050

 Visuelle kunstfag

Pr. år
3130 3050
Samspill/orkester
Pr. år
820 800
Kammermusikk
Pr. år
820 800
Barnekor
Pr. år
3130 3050
Instrumentleie
Pr. år
350 340
Materialavgift
Pr. disiplin
50 50
 
 
   
Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for disipliner der elevplassen koster kr 2980 i året som følger:
 
  • første disiplin betales fullt ut
  • andre disiplin gis 10% rabatt
  • tredje disiplin gis 20% rabatt
  • fjerde og flere disipliner gis 50% rabatt
 
Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober
 
Unntatt mva i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5

Friplass kan innvilges etter spesielle kriterier, ta kontakt med NAV for mer informasjon.

 

Skjema