Elevrådet 2014/15

Funksjon Navn Klasse
Leder

Olivia Sakshaug Gausen

Vara: Johannes Hussein Verstad

5.
Nestleder

Marius Reitan Lyngstad

Vara: Ragnhild Skjermo Holthe

7.
Medlem

Signe Haugseth Evenstad

Vara: Toril Skjermo Holthe

6.
Observatør

Mathea Skjemstad

Vara: Bo Martin Bakken-Bogan

4.

Leder og nestleder representerer elevene i SU.

Skjema