A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bilder1 002

Et sted å være

Et sted å være er et møtested for mennesker som har erfart vansker i livet. Dette er et kommunalt tilbud i feltet psykisk helse som ble etablert på Venna i 1992.

Daglig leder: Arnhild Sundfær
Adresse: Vi holder til på Folkvang, Leiringen 5, Sakshaug.Et sted å være Foto: Torunn Sandstad Næss
Telefon: 741 24 348/741 24 335
Mobil: 459 74 786
 
Faste åpningstider
Mandag - fredag kl.08.45 - 13.45
Første søndagen i måneden.
 
NB!  Hver 2.fredag i måneden har vi stengt.

Vi kan også treffes utenom ordinær åpningstid; i høytidshelger, på julebord, andre aktiviteter på huset og på ulike aktiviteter i bygda og på turer.
 
Dagen vår
Består av ulike aktiviteter ut fra den enkelte brukers interesse og ønsker. Vi begynner dagen med kaffe, samtale og dagens aviser. Mellom kl. 11.00 -12.00 har vi felles lunsj, felles måltid på onsdagskvelder og middag en søndag i måneden. Enkelte torsdager lager vi middag. Aktiviteten varierer i forhold til brukernes interesser og hva den enkelte har lyst til å delta i.
 
FellesskapEt sted å være Foto: Kjellaug Myrmo
Ansatte og brukere er sammen om arbeidsoppgaver i hus og hage og felles aktivitet.
Mye av aktiviteten er derfor knyttet til praktisk arbeid ved måltider, hus og hagearbeid.

Aktivitetene varierer. Nå har vi "friluftgruppe" på onsdager, strikkeaktivitet, mulighet for ulike hobbyaktiviteter og vi går på dans. Av og til har vi ulike kurstilbud. Forøvrig går mye av tida med til prat om dagligdagse ting, "storpolitikk", historier fra gamle dager,--- det meste.
 
Husmøte
Husmøte er bestemmende organ på enkelte områder. Det er brukernes egne ønsker og behov som skal legges til grunn for utforming av og innholdet i aktivitetene på huset.
Aktiviteter, innhold i dagen, måltider mm.blir planlagt i " Husmøte ", et møte vi har annenhver tirsdag der brukerne og ansatt deltar.
 
ÅpenhetEt sted å være Foto: Torunn Sandstad Næss
Deltagelse ved Et sted å være er frivillig. Brukerne kommer og går når de vil. Et sted å være skal i størst mulig grad være et åpent hus der brukernes slekt og venner og andre interesserte er velkommen.
 
 
Vi tar gjerne imot besøk, men hvis dere er mange, ber vi om at dere ringer på forhånd. Noen ganger drar vi alle på tur og du vil da dessverre møte stengt dør, men dere er hjertelig velkommen en annen dag.
 
Taushetsplikt
Ansatte har jurudisk taushetsplikt og brukerne skal praktisere moralsk taushetsplikt.
Vi respekterer hverandre i med- og motgang.
 
Kostnad
Deltakelse er gratis, men alle betaler en rimelig penge for kaffe, lunsj og middager, alt til sjølkost.
 
Ansatte
Daglig leder: Arnhild Sundfær
e.mail adresse: arnhild.sundfaer@inderoy.kommune.no
 Et sted å være Foto: Torunn Sandstad Næss
VELKOMMEN TIL OSS!
Opplever du vansker og føler du har behov for noen å snakke med, et fellesskap i aktivitet og på turer er du hjertelig velkommen! Du kan ringe på forhånd eller bare stikke innom.
 

Skjema