error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vinner av etablererprisen 2017

Etablererprisen 2017 går til Jule Industrier

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Årets jury består i tillegg til ordføreren av Frode Sakshaug, leder av Inderøy næringsforening og Lise Lyngsaunet Værdal fra Husfrua Gårdshotell, prisvinner 2015.

Juryen har i 2017 tildelt prisen til en bedrift som ble startet i februar 2016. Grϋnder var da ansatt i Inderøy kommune, men søkte 6 mnd. permisjon for å satse på egen bedrift. Ordrebøkene ble etter hvert så godt oppfylte at Jule Industrier AS ble stiftet 11.01.17 av Michael Jule og hans bror – Kent Robert Jule. Begge har faglig bakgrunn som industrirørleggere. Oppdragene kan være svært ulike, men i all hovedsak rørlegging, sveising og mekaniske reparasjoner. Allsidighet og fleksibilitet er etterspurte egenskaper i tillegg til å ha et godt rykte som altmuligmann. Michael Jule kjøpte gården Granaaunet for noen år tilbake hvor både våningshus og fjøs har gjennomgått store forandringer. I fjøset er det innredet til et verksted på 150 m2.

Michael Jule og Jule Industrier AS får etablererprisen for 2017 med følgende begrunnelse:

  • Michael Jule har faglig god ballast og kompetanse i tillegg til bred erfaring som kjølemaskinist, fyrbøter og industrirørlegger.

  • Besitter egenskaper som allsidig og fleksibel og et rykte som altmuligmann og tusenkunstner

  • Jungeltelegrafen har fungert som markedsføringskanal og har sørget for fylte oppdragsbøker

  • Kundene kommer fra næringsmiddelindustrien i tillegg til bønder og private i Trøndelagsregionen

  • Jule Industrier AS er tuftet på bakgrunn av nevnte egenskaper, kompetanse og kunnskap samt en sterk vilje til å satse på egen bedrift for å skape nye arbeidsplasser i Inderøy kommune

Jule Industrier AS ble startet av en driftig etablerer og fyller alle krav som stilles for å få etablererprisen. Juryen ønsker å påpeke at bedriften framstår som et positivt forbilde for alle grϋndere og øvrig næringsliv i Inderøy kommune. Etablererprisen består av et pengebeløp på kr. 10 000 og et innrammet diplom. Vinnerdiplomet er et kunstverk som er laget av Anne Kathrine Oxaal.

Skjema