A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
årets Inderøybedrift og etablererprisen-page-001

Etablererprisen 2019 og årets Inderøybedrift

Etablererpris

Inderøy kommune har praktisert utdeling av etablererpris årlig fra 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt nye statutter for etablererprisen, gjeldende fra 2012.

Inderøy kommune ønsker også i 2018 å dele ut etablererpris.

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

Kriterier for tildeling:

  • Prisen kan tildeles årlig. Det er juryen for prisen som avgjør om pris skal utdeles det enkelte år.

  • Prisvinneren må ha forretningsadresse i Inderøy kommune.

  • Det skal ved utvelgelse legges vekt på bedriftens økonomiske resultat, sysselsettingseffekt og bedriftens evne til nyskaping.

  • Bedriften bør ikke være eldre enn 6 år ved mottak av prisen.

  • Juryen for prisen består av ordfører (leder), en representant for Inderøy Næringsforening samt en representant fra forrige års prisvinner. Det er juryen som utpeker prisvinner.

  • Prisutdelingen skjer under Inderøy Næringsforenings årsmøte eller ved annen passende anledning

  • Prisen består av et pengebeløp på kr 10.000 og et innrammet diplom, alt innen rammen av kr 15.000

  • Kostnadene med prisen dekkes over Inderøy kommunale næringsfond

  • Rådmannen v/næringsansvarlig enhetsleder er sekretariat for juryen.

 

Tidligere prisvinnere:

2000:     Tove Wang

2001:     Røra Bakeri

2002:     Skarnsundet Fjordsenter

2003:     Flexi Norge

2004:     Gulburet

2005:     Oksjale Samdrift

2006:     Mobilt verksted

2007:     Monas Møbelverksted

2008:     Logosol

2009:     Øynaparken

2010:     Rovas AS

2011:     Inderøy Gårdsbryggeri

2012:     Linka AS

2013:     Inderøy Landhandleri

2014:     Brødrene Sundli

2015:     Husfrua

2016:     Ingen utdeling

2017:    Jule Industrier

2018:    Surf Kombucha

 

Årets Inderøybedrift

Prisen ble delt ut for første gang i 2018. Formålet med «Årets Inderøybedrift» at prisen skal være med på å sette fokus på: «Bedriftens bidrag til vekst og utvikling i lokalt næringsliv og lokalsamfunn over tid».

 

Tidligere prisvinnere:

2018:    Gangstad gårdsysteri

 

Kriterier for tildeling:

Prisen tildeles en bedrift som har bidratt over tid med utvikling og vekst både i egen regi og i lokalt næringsliv.  Bedriften skal kunne vise til utvikling over tid i form av arbeidsplasser hos seg sjøl alternativt vekst hos andre lokale bedrifter hvor ny aktivitet er skapt for å fremme utvikling av næringsliv og derigjennom også lokalsamfunn.

 

Prisene deles ut under Næringskonferansen 6.juni.

Juryen ønsker innspill på mulige kandidater. Forslag på kandidater sendes Inderøy kommune v/Trygve Wannebo innen 31. mai.

trygve.wannebo@inderoy.kommune.no

Skjema