A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Etablererprisen 2020

1729 Inderøy kommune har praktisert utdeling av etablererpris årlig fra 2000. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det vedtatt nye statutter for etablererprisen, gjeldende fra 2012.

Inderøy kommune ønsker også i 2020 å dele ut etablererpris.

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere og øvrig næringsliv i kommunen.

Kriterier for tildeling:

  • Prisen kan tildeles årlig. Det er juryen for prisen som avgjør om pris skal utdeles det enkelte år.

  • Prisvinneren må ha forretningsadresse i Inderøy kommune.

  • Det skal ved utvelgelse legges vekt på bedriftens økonomiske resultat, sysselsettingseffekt og bedriftens evne til nyskaping.

  • Bedriften bør ikke være eldre enn 6 år ved mottak av prisen.

  • Juryen for prisen består av ordfører (leder), en representant for Inderøy Næringsforening samt en representant fra forrige års prisvinner. Det er juryen som utpeker prisvinner.

  • Prisutdelingen skjer under Inderøy Næringsforenings årsmøte eller ved annen passende anledning

  • Prisen består av et pengebeløp på kr 10.000 og et innrammet diplom, alt innen rammen av kr 15.000

  • Kostnadene med prisen dekkes over Inderøy kommunale næringsfond

  • Rådmannen v/næringsansvarlig enhetsleder er sekretariat for juryen.

 

Tidligere prisvinnere:

2000:     Tove Wang

2001:     Røra Bakeri

2002:     Skarnsundet Fjordsenter

2003:     Flexi Norge

2004:     Gulburet

2005:     Oksjale Samdrift

2006:     Mobilt verksted

2007:     Monas Møbelverksted

2008:     Logosol

2009:     Øynaparken

2010:     Rovas AS

2011:     Inderøy Gårdsbryggeri

2012:     Linka AS

2013:     Inderøy Landhandleri

2014:     Brødrene Sundli

2015:     Husfrua

2016:     Ingen utdeling

2017:    Jule Industrier

2018:    Surf Kombucha

2019:    Primstaven

 

Juryen ønsker innspill på mulige kandidater til årets etablererpris. Forslag på kandidater sendes Inderøy kommune v/Trygve Wannebo innen 25. juni.

trygve.wannebo@inderoy.kommune.no

Skjema