A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Etablererprisen 2014. Foto: Stig Leinan

Etablererprisen i Inderøy 2014 til Brødrene Sundli A/S

Dette er tredje gang etablererprisen deles ut i nye Inderøy kommune – og etter statuetter vedtatt av Styret for næringsfondet. Prisen gikk i år til Brødrene Sundli A/S.

Juryen for prisen har bestått av Gøril Hastad (prisvinner 2013), Kristine Daling Sakshaug (Inderøy Næringsforening) og ordfører Ida Stuberg.

Etablererprisen i Inderøy skal være en oppmuntring til en Inderøybedrift som har gjennomført en vellykket bedriftsetablering. Bedriften skal framstå som et positivt forbilde for potensielle etablerere, og øvrig næringsliv i kommunen. Ved utvelgelsen skal det legges vekt på bedriftens økonomiske resultat, sysselsettingseffekt og evne til nyskaping. Bedriften bør ikke være over 6 år ved mottak av prisen.

 

Årets prisvinner er en bedrift som er etablert i 2006 og er derfor et par år eldre enn hva som er anbefalt i henhold til vedtektene. Juryen har i år valgt å nedprioritere dette momentet og i sin vurdering lagt vekt at bedriften fortsatt er ung og har vist stor emne til ekspansjon.

 

Bedriften er totalentreprenør innen bygg og anlegg, som utfører tømrerarbeid, murerarbeid og asbestsanering. De tar på seg nybygg, landbruksbygg, restaurering, kjøkkenmontering, flislegging, grunnmursarbeid osv.

 

Bedriften satser primært på det lokale marked og har et stort Inderøy-engasjement.   Bedriften er bygd stein for stein, noe som er synliggjort gjennom nybygg med lager, vaskehall og kontor. Bedriften har en tydelig satsingsvilje, og sysselsetter mange og antall ansatte er økende. Det er stadig flere av bedriftens biler å se på vegene.

 

Skjema