A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Fagdag for styrerne i Inderøybarnehagen 22.03.18

Fagdag for styrerne i Inderøybarnehagen

Torsdag 22.mars var styrerne i Inderøybarnehagen samlet til fagdag. Tema: En rammeplaninspirert kvalitetsplan. Arbeid med kvalitetsindikatorer. Med på laget hadde styrerne med seg utviklingsveileder Astrid Manger.

Rammeplan for barnehagen har fokus på leik og læring i barnehagen. I ny kvalitetsplan vier man oppmerksomhet på områdene livsmestring og digitalisering. Innenfor disse områdene vil det i perioden bli interessant å velge felles tema for Inderøybarnehagen.

Astrid Manger fører styrerne inn i en refleksjon på kvalitet i organisasjonen. Organisasjonen – Inderøybarnehagen.

 

Fagdagen hadde fokus på menneskene i organisasjonen. Kunnskap, kompetanse og egnethet løftes inn som viktige komponenter i et kvalitetsperspektiv.

Rommet er avgjørende i diskusjon om kvalitet. Forhold som berører bygningsmasse, lys ,lyd, inventar og utstyr bringes inn. Det diskuteres på fagdagen begrepet; «rommet som den 3.pedagogog.» Rommet skal innby til leike og lærelyst. Dette innebærer at en pedagog må ha vært inne og tilrettelagt dette rommet.

Tid er avgjørende for kvalitet. Tid går ikke, tid kommer. De voksne i barnehagen bør i større grad bruke tid til planlegging, det er tid for barna og ikke tid tatt fra barna. Organisering blir viktig, det å finne tid. Det skal være muligheter for stopp i hverdagen. Fokus på her og nå.

Verktøy som er avgjørende for kvalitet er planer, digitale verktøy og litteratur.

Menneskene i organisasjonen, hvordan rommet tilrettelegges, hvordan tida i barnehagen brukes og hvilket verktøy vi velger er avgjørende for kvaliteten i barnehagen. Alt det vi gjør, og er, i denne sammenheng er avgjørende for kvaliteten på tilbudet vi gir. Inderøybarnehagen skal ha god kvalitet for alle barna, og en fagdag som vi hadde 22.mars gir oss et løft i det videre arbeidet med kvalitetsplan.

Dokumentet blir sendt ut på høring i april/mai. Det er en ambisjon at ny kvalitetsplan for barnehage og skole skal vedtas politisk i juni 2018.

 

På bildet: Bente Volan, styrer i Lyngstad barnehage, utviklingsveileder Astrid Manger og styrer Tina Leinan Inderøy familiebarnehage.

Tips en venn Skriv ut

Skjema