A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
fagdag bhg 30

Fagdag i Inderøybarnehagen

30.november gjennomførte Inderøybarnehagen fagdag for alle ansatte i kommunale og private barnehager.

Dagen ble avholdt på AKSET

 

Tema: Barnehagens leke- og læringsmiljø v/Astrid Manger

  • Fra rammeplan (til skolens læreplan)

  • Rammeplan som verktøy i daglig pedagogisk arbeid (inne og ute) i barnehagens leke- og læringsrom

  • Tilrettelegging av ulike TEMA i barnehagens rom, med utgangspunkt i de ulike FAGOMRÅDENE

  • Fra FAGOMRÅDENE i barnehagens rammeplan til FAGENE i skolens læreplan

En interessant dag hvor barnehagepersonalet fikk reflektert over vår kvalitetsplan for barnehage og grunnskolen, fra ord til praksis.

Tips en venn Skriv ut

Skjema