A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Fakturering av kommunale tjenester

Skal jeg betale for en tjeneste som ikke er levert?

Kommunen registrerer at det blir stilt spørsmål vedrørende foreldrebetaling i barnehager og SFO, om idrettslaget fortsatt må betale for leie av idrettshall, hva skjer med faktura på kommunale avgifter osv.

Vår holdning at vi ikke skal kreve betaling for tjenester vi ikke har levert.

Når det gjelder betaling for barnehage og SFO har regjeringen nå avgjort at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet  jf. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Det er ikke sikkert at kommunen rekker å stoppe alle automatiske fakturautsendinger nå med en gang. Allerede utsendte fakturaer skal derfor betales. Kommunen jobber med å finne løsninger for håndtering av midlertidig stopp i utsendelse av faktura, eller reduksjon av fakturabeløp for alle de tjenester kommunen krever egenbetaling for. Kommunen vil sørge for at de som betaler for tjenester de ikke har mottatt, i ettertid vil få beløpet tilbake.

Nærmere informasjon om dette vil komme etter hvert.

Et tips på tampen: Hvis du mottar en faktura fra kommunen, les teksten på fakturaen ekstra nøye. Vi tar sikte på å benytte forklaringsfeltet på fakturaen mer aktivt enn det som er vanlig praksis

Skjema